วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

Zhulian Agency : สำนักงานย่อยซูเลียน ภาคเหนือ

รับฟังการแนะนำธุรกิจ และซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ซูเลียน เอเยนซี่ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ภาคเหนือ

หจก. ซูเลียน เชียงราย เอเยนซี่ (SEB)

คุณจิราภรณ์ อุดใจ
450/44 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (หลังร.ร.ลิตเติล์ดั๊ก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : (053) 754-344 แฟกซ์ : (053) 755-119
ประชุมประจำสัปดาห์ เสาร์ : 13.00 น.

หจก. ซูเลียน ศรีเวียนบริการ (TPA)

คุณศรีเวียน ศิริชัยเจริญ
256/11 หมู่ 6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร : (053) 795-317 แฟกซ์ : (053) 795-317

หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซูเลียนเชียงใหม่ เอเยนซี่ (CME)

คุณถาวร พาณิชย์กิจสกุล
459/94 (เจริญเมืองพลาซ่า) ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร : (053) 262-543-4 แฟกซ์ : (053) 262-543
ประชุมประจำสัปดาห์ พุธ: 19.00 น. อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน ฝาง เอเยนซี่ (FAA)

คุณบัวคำ ป้อมเผือก
17/5-6 หมู่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร : (053) 451-214 แฟกซ์ : (053) 451-214
ประชุมประจำสัปดาห์ เสาร์ : 13.30 น. และ 19.30 น.

หจก. ซูเลียน ลำปาง เอเยนซี่ (LPB)

คุณภัทรภร วิศาลศักดิ์
25/2 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร : (054) 227-916 , 231-385 แฟกซ์ : (054) 231-385
ประชุมประจำสัปดาห์ อาทิตย์ : 13.00 น.

หจก. ซูเลียน แพร่ เอเยนซี่ (PAA)

คุณพิษณุ สังข์ทอง , คุณกฤษณะ เจมส์ สังข์ทอง
136/2-3 ถ.น้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร : (054) 621-505 แฟกซ์ : (054) 621-506 มือถือ : (01)885-6586
ประชุมประจำสัปดาห์ พฤหัส : 19.00 น. อาทิตย์ : 13.00 น.

หจก. ซูเลียน สุโขทัย เอเยนซี่ (STA)

คุณกิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์
2-4 ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร : (055) 622-285 แฟกซ์ : (055) 622-135
ประชุมประจำสัปดาห์ พฤหัส : 19.00 น. อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน กำแพงเพชร เอเยนซี่ (KFC)

คุณทองรินทร์ วงศ์ประทุม , คุณกวินนาถ กรุณานนทกิจจา
662 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร : (055) 716-571 , 716-844 แฟกซ์ : (055) 716-571
ประชุมประจำสัปดาห์ พุธ : 18.00 น. อาทิตย์ : 13.00 น.

หจก. ซูเลียน พิษณุโลก เซนเตอร์ (ZTA)

คุณกิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์
793/18 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร : (055) 251-827 แฟกซ์ : (055) 251-827
ประชุมประจำสัปดาห์ อังคาร : 19.00 น. เสาร์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน แม่สอด เอเยนซี่ (TMA)

คุณชไมพร พึ่งม่วง
726/2 ถ.อิรทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร : (055) 535-457 แฟกซ์ : (056) 535-457
ประชุมประจำสัปดาห์ อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน อุตรดิตถ์ นิว เอเยนซี่ (UTB)

คุณสุบิน เตจะสร้อย
55/11 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร : (055) 403-251 แฟกซ์ : (055) 416-234
ประชุมประจำสัปดาห์ อังคาร : 17.00 น. อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน นิวส์ นครสวรรค์ เอเยนซี่ (ZNN)

คุณจิราภรณ์ อุดใจ
ง.112/324 โครงการ โมเดอร์ทาวน์ ซ.หิมพานต์ ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร : (056) 313-668 แฟกซ์ : (056) 313-669
ประชุมประจำสัปดาห์ พฤหัส : 19.00 น. อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน เพชรบูรณ์ เอเยนซี่ (PHA)

คุณวิรุฬห์ ชลหาญ
2/23-24 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร : (056) 743-393 แฟกซ์ : (056) 743-287 มือถือ : (05) 674-3287
ประชุมประจำสัปดาห์ อังคาร : 18.00 น. อาทิตย์ : 14.00 น.

หจก. ซูเลียน อุทัยธานี เอเยนซี่ (UYA)

คุณศุธารัตน์ คณฑา
661/48 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทร : (056) 524-981 แฟกซ์ : (056) 524-981 มือถือ : (01) 785-1238
ประชุมประจำสัปดาห์ อังคาร : 19.00 น.

หจก. ซูเลียน ชัยนาท เอเยนซี่ (CNA)

คุณน้ำอ้อย เจริญยศ
357 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร : (056) 420-833 แฟกซ์ : (056) 420-833 มือถือ : (09) 270-1666
ประชุมประจำสัปดาห์ อังคาร : 19.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น