วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Zhulian Agency : สำนักงานย่อยซูเลียน ภาคเหนือ

ที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
รับฟังการแนะนำธุรกิจ ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ซูเลียน เอเยนซี่ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ภาคเหนือ
บริษัท ทีเอ็มอี.มินมอนโก จำกัด (TME)
คุณวิสิทธิ์ คงสัง

1042/3 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทร (087) 564-3500 แฟกซ์

ประชุม จันทร์ 18.00 น. อาทิตย์ 12.00 น.


****************************************************************

บจ.ซูเลียน พะวอ (นคร แม่สอด) เอเยนซี่ (TMC)
คุณอดิศักดิ์ เมืองเกียง

88/14-17 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทร (055) 536-655 แฟกซ์ (055) 536-656

ประชุม พุธ 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************

หจก.ซูเลียน อุตรดิตถ์ เอเยนซี่ (UTB)
คุณอภิญญา แก้วชล

หมู่บ้านพิณธนา 146/121-122 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร (055) 403-250 แฟกซ์ (055) 403-251

ประชุม เสาร์/อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน อุทัยธานี เอเยนซี่ (UYA)
คุณศุธารัตน์ คณฑา - คุณพิมพ์นารา จิรภาคย์ธนิกกุล

1/42 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทร (056) 524-981 แฟกซ์ (056) 524-981

ประชุม พุธ 19.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน นิว นครสวรรค์ เอเยนซี่ (ZNN)
คุณมนตรี ทัศนีย์ประภากร

364/6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์กำแพง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทร (056) 333-988 แฟกซ์ (056) 333-688

ประชุม พฤหัส 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.อาร์ ซี เอ็ม ซูเลียน เชียงใหม่ เอเยนซี่ (CME)
คุณถาวร พาณิชย์กิจสกุล

10/1 ถ.เจริญยิ่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร (053) 244-755 แฟกซ์ (053) 244-855

ประชุม จันทร์/พุธ/ศุกร์ 19.00 น. อาทิตย์ 13.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน จอมทอง อินทนนท์ เอเยนซี่ (CMF)
คุณพิทักพงษ์ แสนสุข

39/6 หมู่ 11 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทร (053) 342-097 แฟกซ์ (053) 342-098

ประชุม พุธ/ศุกร์ 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.สไมล์ ซูเลียน ชัยนาท เอเยนซี่ (CNC)
คุณกนกรัตน์ คงกระพันธ์ - คุณพิมพ์นารา จิรภาคย์ธนิกกุล

370/3 ถ.ทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

โทร (056) 411-216 แฟกซ์ (056) 411-216

ประชุม อังคาร 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.อาร์ ซี ดี ซูเลียน เชียงราย เอเยนซี่ (CRB)
คุณถาวร พาณิชย์กิจสกุล

450/1-2-3 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร (053) 601-757 แฟกซ์ (053) 601-757

ประชุม อังคาร 19.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน บ่อแก้ว เอเยนซี่ (CRC)
คุณมาลี ศิริเทพ

133/2 หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทร (007) 084212200 แฟกซ์ (053) 655-131

ประชุม พุธ/ อาทิตย์ 13.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน เหนือสุดสยาม เอเยนซี่ (CRD)
คุณถาวร พาณิชย์กิจสกุล

230/60-61 หมู่ 4 ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทร (053)731-505 แฟกซ์ (053)731-505

ประชุม พุธ 19.00 น. จันทร์/เสาร์/อาทิตย์ 13.00 น.


****************************************************************
หจก.ซูเลียน พาน เอเยนซี่ (CRE)
คุณสุภาวดี สุปินชมภู และ นางอำไพ ฉัตรคำ

260 หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร (053) 723-159 แฟกซ์ (053) 721-923

ประชุม พุธ 19.00 น. อาทิตย์ 13.00 น.

****************************************************************
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงของ เอเยนซี่ (CRF)
นาย ธนกร แสงฟ้า

999 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทร (053) 791-012 แฟกซ์ (053) 791-994

ประชุม -

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน เวียงแก้ว เชียงตุง เอเยนซี่ จำกัด (CRG)
คุณ รษิกา ใหม่ตั้ง

678/15 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

โทร 080 936-4659 แฟกซ์ 053-644-659

ประชุม อังคาร 19.00 น. พฤหัส/เสาร์ 13.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน ฝาง เอเยนซี่ (FAA)
คุณบัวคำ ป้อมเผือก

17/5-6 หมู่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร (053) 451-214 แฟกซ์ (053) 451-214

ประชุม เสาร์ 14.00 น. และ 19.30 น.

****************************************************************
ซูเลียน กำแพงเพชร เอเยนซี่ (KFC)
คุณฐิตาริณีย์ นนท์กิจจาภัช

412 หมู่ 4 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร (055) 799-416 แฟกซ์ (055) 799-416

ประชุม จันทร์ 19.00 น. อาทิตย์ 13.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน สกลบาตร (กำแพงเพชร) เอเยนซี่ จำกัด (KPA)
คุณวีระชัย ประทีปทอง , คุณมนตรี ทัศนีย์ประภากร

1831 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

โทร (055) 772-503 แฟกซ์ (055) 772-503

ประชุม จันทร์ 19.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน ลำพูน เอเยนซี่ (LMC)
คุณควรครอง สมบูรณ์

3/12 ถ.เจริญตา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

โทร (053) 560-356 แฟกซ์ (053) 511-421

ประชุม พฤหัส 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน รวมใจเกาะคา เอเยนซี่ จำกัด (LPC)
คุณรสสุคนธ์ คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

431/17-18 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทร (054) 327-588-9 แฟกซ์ (054) 327-589

ประชุม เสาร์ 13.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน น่าน (999) เอเยนซี่ จำกัด (NAB)
คุณศรีแพร วรินทร์

41/6-7 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทร (054) 771-845 แฟกซ์ (054) 771-845

ประชุม -

****************************************************************
หจก. ซูเลียน แม่สะเรียง เอเยนซี่ (MHA)
คุณนิธิรุจน์ สุทธหลวง

25/2 หมู่ 1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร (053) 683-262 แฟกซ์ (053) 683-283

ประชุม อังคาร 14.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน ลาดยาว (นครสวรรค์) เอเยนซี่ จำกัด (NSC)
คุณนงค์เยาว์ ทัศนีย์ประภากร

75/1 หมู่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

โทร (056) 271-300 แฟกซ์ (056) 271-300

ประชุม อังคาร 18.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน พระยาน่าน เอเยนซี่ จำกัด (NAC)
คุณณัฐวัฒน์ คำมา

37/18 ถ.รอบกำแพงเมืองตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

โทร (054) 711-514 แฟกซ์ (054) 711-623

ประชุม -

****************************************************************
หจก.ซูเลียนหนองบัว(นครสวรรค์) เอเยนซี่ (NSE)
คุณสำราญ วุ่นฟัก

200/20 หมู่ 12 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

โทร (056) 876-258 แฟกซ์ (056) 876-268

ประชุม อังคาร 19.00 น. เสาร์ 13.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน ตาคลี เอเยนซี่ (NSD)
คุณสิรภาดา นิ่มพยา

548 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

โทร (056) 265-054 แฟกซ์ (056) 265-054

ประชุม เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน เพชรบูรณ์ เอเยนซี่ (PHA)
คุณวิรุฬห์ ชลหาญ

168/9 หมู่ 12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร (056) 736-097-8 แฟกซ์ (056) 741-585

ประชุม อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน นครแพร่ เอเยนซี่ (PAB)
คุณถาวร พาณิชย์กิจสกุล

320/5-6 ม. 7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทร 054) 521-909 แฟกซ์ (054) 521-239

ประชุม พฤหัส 19.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
บริษัท นิว หล่มสัก เอเยนซี่ จำกัด (PHD)
คุณชาญณรงค์ รัตนชูโชติ

69/4 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร (056) 704-340 แฟกซ์ (056) 704-340

ประชุม เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
บริษัท ซูเลียน หนองไผ่ (เพชรบูรณ์ใต้) เอเยนซี่ (PHB)
คุณชัยวัฒน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์

909/14-15 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร (056) 562-300 แฟกซ์ (056) 562-300

ประชุม อังคาร 10.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน พิษณุโลก เซนเตอร์ เอเยนซี่ (PSB)
คุณกิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

1015/2 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร (055) 218-438 แฟกซ์ (055) 251-827

ประชุม อังคาร 19.00 น. เสาร์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน พิจิตร เอเยนซี่ (PJA)
คุณกิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

39/73-74 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร (056) 650-836 แฟกซ์ (056) 650-837

ประชุม พุธ 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน เชียงคำ เอเยนซี่ (PYD)
คุณยงยุทธ แก้วหล้า

5/19 หมู่ที่ 5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

โทร (054) 416-666 แฟกซ์ (054) 416-665

ประชุม ศุกร์ 18.00 น. อาทิตย์ 13.00 น.

****************************************************************
หจก.ซูเลียน พะเยา เอเยนซี่ (PYC)
คุณดำรง สุปินชุมภู , คุณปฐมาวดี เรี่ยวสกุลชาติ

286/23 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

โทร (054) 484-304 แฟกซ์ (054) 484-305

ประชุม ศุกร์ 18.00 น. อาทิตย์ 13.00 น.


****************************************************************
ขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัทซูเลียนประเทศไทย http://www.zhulian.co.th/

 ****************************************************************


NEW --- ผลิตภัณฑ์ใหม่ --- โปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับผู้รักสุขภาพ ได้ผลไว ปลอดภัย ไม่โยโย่ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น